afscheid Clarie

Geplaatst op: 16 mei 2019

Pinksterfeest Donderdag 6 juni

Geplaatst op: 16 mei 2019


Pinksterfeest 2019   Donderdag 6 juni

Voor mijn venster vliegt een duifje, kijk eens hoe zijn vleugels slaan.

In en uit door ieder raampje, ja nu blijft hij even staan.

Klap, klap doe ik met mijn vleugels, en nu vlieg ik heen en weer,

allemaal een rondje draaien en we vliegen nog een keer…

 

Download hier de brief met meer informatie (pdf) 
 

Avondvierdaagse

Geplaatst op: 17 april 2019


Beste ouders, beste kinderen,

Ook dit jaar willen we weer meelopen met de Zutphense avond4daagse. De deelname is geheel op vrijwillige basis, waarbij de leerkrachten niet verplicht mee hoeven te lopen en bereidwillige ouders worden ingezet ter ondersteuning.

Dit jaar wordt de avondvierdaagse gelopen van maandag 3 juni tot en met donderdag 6 juni.

Bij voldoende deelname en ouderhulp kunnen we meedoen.

Klassen  2 –3 lopen de 5 kilometer

Klassen  4 –5 lopen de 7½ kilometer

Klas 6 is op kamp en loopt dus niet mee.

Om te kunnen lopen zoeken we ouders die meewillen helpen door mee te lopen of door onderweg langs de route drinken en lekkers uit te delen. 
Hiervoor kun je je voor de hele avond4daagse inschrijven of voor de aparte dagen ervan.

Inschrijving kan alleen met onderstaand inschrijfformulier, en voor de uiterste inleverdatum. Om ervoor te zorgen dat we op tijd in kunnen schrijven verzoeken wij u om dit inschrijfformulier uiterlijk maandag 13 mei MET inschrijfgeld in een gesloten envelop in te leveren bij de klassenleerkracht.

Dit jaar is het inschrijfgeld € 5,- (dit is incl. bijdrage voor drinken en wat lekkers). De ouders die alle avonden meelopen als begeleider kunnen tegen betaling van € 5 ook een medaille verdienen.

Alle deelnemers ontvangen in de week voorafgaande aan de avond4daagse een e-mail met extra informatie overstarttijden, routeschema’s etc. Invullen van een correct e-mail adres is dus belangrijk.

Vragen? Bel dan met Angela Zwanikken ( 0623633535) of Hanneke Blok (06-28994900) of stuur een mailtje naar angelazwanikken@gmail.com of Hannekeblok@hotmail.com

LET OP Gebruik per kind 1 formulier –dus niet meerdere kinderen op één formulier S.v.p. Een duidelijk leesbaar e-mailadres opgeven, zodat wij u direct en snel op de hoogte kan houden/brengen.

Klik hier voor het inschrijfformulier (.doc)

Leerlingenstop klassen 1 tot en met 6

Geplaatst op: 16 oktober 2018


Helaas moeten we stellen dat de klassen 1 t/m 6 vol zijn en we geen kinderen meer kunnen aannemen.

 

Jaarplanner

Geplaatst op: 13 juli 2018

  Jaarplanner 2018-2019 (pdf)

Onder de link de jaarplanner 2018-2019. 
Het jaarboekje wordt in de eerste schoolweek meegegeven aan de kinderen. 

Privacy op de Berkel

Geplaatst op: 24 mei 2018

Privacy op de Berkel
Op de school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen en medewerkers. We leggen persoonsgegevens van leerlingen vast in verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school heeft ook met haar leveranciers strikte afspraken over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Privacyreglement
In samenspraak met de medezeggenschap heeft VSNON een privacyreglement opgesteld dat geldig is voor alle scholen van VSNON. Daarin is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.
 

Hoe ga jij om met social media?
Bij het privacyreglement hoort ook een Social media protocol. Daarin staan de uitgangspunten van het gebruik van social media door de medewerkers van de school, de leerlingen én de ouders. Iedereen binnen onze scholengemeenschap heeft een eigen rol en verantwoordelijkheid als het gaat om privacy van de leerlingen. Denk bijvoorbeed aan het poste van fotos van kinderen op Facebook. 

Niet iedereen vindt het prettig als dat gebeurt en in sommige situatie kan de veiligheid van een kind in het geding zijn. Als iedereen even stil staat bij hoe we willen dat er met persoonsgegevens wordt omgegaan, kunnen we er samen voor zorgen dat medewerkers en leerlingen zich vrij en veilig kunnen voelen op school.

De school is achter de schermen aan de slag met het verder borgen van een veilig gebruik van persoonsgegevens en de bewustwording bij medewerkers en leerlingen. Heeft u nog vragen, kijkt u dan op de site van de school. Natuurlijk kunt u ook terecht bij ondergetekende.

Bart Brouwer
Directeur De Berkel a.i.
 

Jaarboekje van De Berkel

Geplaatst op: 7 februari 2017

 Hier is het digitale jaarboekje van De Berkel te lezen. 

Klik

Recente foto's