Jaarplanner

Geplaatst op: 13 juli 2018

  Jaarplanner 2018-2019 (pdf)

Onder de link de jaarplanner 2018-2019. 
Het jaarboekje wordt in de eerste schoolweek meegegeven aan de kinderen. 

De eerste week in het nieuwe schooljaar

Geplaatst op: 10 juli 2018

 maandag 27 augustus 2018


De nieuwe 1e klassers gaan nog één keer naar hun kleuterjuf in de kleuterklas
om 10.00 uur
De juffen lopen met hun oudste kleuters naar de plek waar juf Suzanne en juf Soscha ze zullen opwachten.
De ouders van deze kinderen zijn van harte uitgenodigd de feestelijke overstap mee te beleven.
Daarna zijn de ouders van de 1e klassen (maar zonder baby’s en andere kleuters) uitgenodigd om de gezamenlijke jaaropening om ± 10.30 uur bij te wonen in de zaal.
Dringend verzoek: niet fotograferen tijdens de jaaropening, dat stoort teveel
Voor de leerlingen van klas 2 tot en met 6 is de eerste schooldag ook van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Na een kort verblijf in hun nieuwe klaslokaal gaan zij naar de zaal, waar omstreeks 10.30 uur de 1e klassen worden toegezongen. Vervolgens zal elke klassenleerkracht een bijdrage leveren aan de jaaropening van het nieuwe schooljaar in de zaal.
Naast de ouders van klas 1 zijn ook de ouders van nieuwe leerlingen in klas 2 tot en met 6 van harte welkom. (maar zonder baby’s en andere peuters/kleuters)
Voor de ouders is er de mogelijkheid om na de jaaropening om 11.30 uur in de zaal (of bij mooi weer buiten) koffie/thee te drinken en zo gezamenlijk het nieuwe schooljaar te beginnen. Om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij.


Dinsdag 28 augustus
De kleuters en hun ouders zijn van welkom in de kleuterklas, het inloopuurtje is van 8.30 tot 9.30 uur. Daarna is er deze dag normaal school tot 12.45 uur
Alle kinderen in de onderbouw hebben deze dag school tot 14.45 uur.
Jaaropening woensdag 29 augustus
Alle ouders zijn van harte uitgenodigd op de jaaropening. We beginnen met koffie/thee om 19.45 uur.
Om 20.00 uur zal onze directeur het nieuwe schooljaar inluiden. Na een korte inleiding zal er volop gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten en te spreken. We hopen een ieder van jullie te mogen begroeten.
Jaarboekje
Het streven is om in de eerste schoolweek het nieuwe jaarboekje uit te delen. Het vakantieschema en studiedagen hebben wij al gepubliceerd in het Berkelbulletin.
Wij wensen iedereen een hele fijne zomervakantie en vertrouwen erop iedereen
weer gezond en vol energie terug te zien op maandag 27 augustus 2018.


Namens het team van de Berkel

Privacy op de Berkel

Geplaatst op: 24 mei 2018

Privacy op de Berkel
Op de school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen en medewerkers. We leggen persoonsgegevens van leerlingen vast in verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school heeft ook met haar leveranciers strikte afspraken over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Privacyreglement
In samenspraak met de medezeggenschap heeft VSNON een privacyreglement opgesteld dat geldig is voor alle scholen van VSNON. Daarin is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.
 

Hoe ga jij om met social media?
Bij het privacyreglement hoort ook een Social media protocol. Daarin staan de uitgangspunten van het gebruik van social media door de medewerkers van de school, de leerlingen én de ouders. Iedereen binnen onze scholengemeenschap heeft een eigen rol en verantwoordelijkheid als het gaat om privacy van de leerlingen. Denk bijvoorbeed aan het poste van fotos van kinderen op Facebook. 

Niet iedereen vindt het prettig als dat gebeurt en in sommige situatie kan de veiligheid van een kind in het geding zijn. Als iedereen even stil staat bij hoe we willen dat er met persoonsgegevens wordt omgegaan, kunnen we er samen voor zorgen dat medewerkers en leerlingen zich vrij en veilig kunnen voelen op school.

De school is achter de schermen aan de slag met het verder borgen van een veilig gebruik van persoonsgegevens en de bewustwording bij medewerkers en leerlingen. Heeft u nog vragen, kijkt u dan op de site van de school. Natuurlijk kunt u ook terecht bij ondergetekende.

Bart Brouwer
Directeur De Berkel a.i.
 

Leerlingenstop klassen 1 tot en met 6

Geplaatst op: 26 april 2018

Helaas moeten we stellen dat de klassen 1 t/m 6 vol zijn en we geen kinderen meer kunnen aannemen.

Bij de kleuters zijn nog beperkt plaatsen beschikbaar. 

 

Jaarboekje van De Berkel

Geplaatst op: 7 februari 2017

 Hier is het digitale jaarboekje van De Berkel te lezen. 

Klik

Recente foto's