Circusweken De Berkel

Geplaatst op: 7 februari 2019

Van maandag 11 februari t/m vrijdag 22 februari 2019

met op vrijdag 22 februari een voorstelling

Elk jaar in februari hebben wij onze circusweken

De kinderen kijk ernaar uit

Het programma is gemaakt

Dank aan de ouders van de Bazaargroep die ervoor zorgen dat we dit feest kunnen bekostigen

 Wij hebben zin om te beginnen

Het carnavalsfeest op De Berkel                                                                                                                    

Op onze school waren we elk jaar aan het zoeken hoe we carnaval kunnen vieren. In Zutphen wordt geen carnaval gevierd maar wij als school hebben als traditie een ‘verkleedfeest’. Dit feest werd elk jaar anders vorm gegeven. Ooit was er het spookhuis dat de zesde klas maakte, dit werd opgevolgd door het circus wat een paar jaar achter elkaar een mooi feest was. Een boerenbruiloft hebben we ook nog gevierd. Maar inmiddels is het circus uitgegroeid tot een hele periode circuslessen van Nathalie en Jeroen. Dit jaar komen ze van maandag 11 februari t/m vrijdag 22 februari. Elke klas           (1 t/m 6) heeft per dag een aantal uren circuslessen. Ook de kleuters krijgen een circusles!

Vrijdagmorgen 22 februari zijn we klaar voor het optreden in de zaal.  De kinderen mogen op vrijdag 22 februari verkleed op school komen. Wilt u rekening houden met de kleding van de kinderen opdat ze nog wel hun act kunnen opvoeren. Voor het verkleden willen wij u erop wijzen dat maskers en speelgoedwapens niet zijn toegestaan. Dit geldt ook voor confetti en serpentine – spuitbussen. Ouders zijn van harte uitgenodigd om naar de voorstelling te komen kijken.

Het circus wordt elk jaar bekostigd uit de opbrengst van de Bazaar. Hiervoor zijn de kinderen en het team de Bazaargroep enorm dankbaar!

Kleuters

In de onderbouw beginnen binnenkort de circusactiviteiten weer en ook de kleuters krijgen dit jaar zelfs een heuse “circusles”! In de kleuterklassen zelf komt er zeker ook iets van CIRCUS langs…

We sluiten deze vrolijke periode af met ons jaarlijkse Verkleedfeest: vrijdag 22 februari mogen daarom alle kleuters verkleed op school komen( het moet niet!!) Houd het verkleden a.u.b. eenvoudig - kleuters hebben nog maar zo weinig nodig om zich toch op en top verkleed te voelen - en het is fijn als de kleren later ook uit kunnen. Zoals voor de hele school geldt: maskers en geweren zijn niet toegestaan; schminken mag in lichte mate als het maar niet eng is - het moet ook voor de jongste kinderen leuk zijn.

De kleuters feesten die dag gezamenlijk met vrolijke activiteiten en heerlijke pannenkoeken – de boterham mag die dag dus thuis blijven!

Om 12.45 uur openen onze deuren weer en begint een welverdiende voorjaarsvakantie.

Voorstelling:

I.v.m. de veiligheid is er gekozen om 2 voorstellingen te geven. Beide voorstellingen zijn hetzelfde, en duren ongeveer 1 uur.

De eerste voorstelling is op  vrijdagmorgen 22 februari om 9.30 uur tot 10.30 uur

De tweede voorstelling is op vrijdagmorgen 22 februari om 11.30 uur tot 12.30 uur

Per voorstelling kunnen er i.v.m. de veiligheid een maximum aantal ouder(s)/belangstellend(en) in de zaal

Bij de eerste voostelling zitten de kleuters met hun juffies en de kinderen van klas 1 in de zaal

Bij de tweede voorstelling  zitten de kinderen van klas 2 t/m klas 6 in de zaal

Op vrijdag 22 februari mogen de kinderen verkleed op school komen

Vrijdag 22 februari zijn er pannenkoeken en drinken in de klas

Vrijdag 22 februari hanteren we de normale schooltijden daarna is het krokusvakantie.

Welkom bij de voorstelling

Komt dat zien…….. Komt dat zien……….

Per voorstelling zijn er gekleurde kaartjes op te halen:

Blauw

Deze zijn bedoeld voor de voorstelling van 9.30 tot 10.30 uur

Rood

Deze zijn bedoeld voor de voorstelling van 11.30 tot 12.30 uur

max van 2 kaartjes per gezin 

Voor beide voorstelling geldt het principe op=op

Niemand komt de zaal binnen zonder het juiste kaartje.

Kaartjes kunnen op maandag 18 februari opgehaald worden bij Clarie.

Leerlingenstop klassen 2 tot en met 6

Geplaatst op: 16 oktober 2018

Helaas moeten we stellen dat de klassen 2 t/m 6 vol zijn en we geen kinderen meer kunnen aannemen.

Bij de kleuters en klas 1 zijn nog beperkt plaatsen beschikbaar. 

 

Jaarplanner

Geplaatst op: 13 juli 2018

  Jaarplanner 2018-2019 (pdf)

Onder de link de jaarplanner 2018-2019. 
Het jaarboekje wordt in de eerste schoolweek meegegeven aan de kinderen. 

Privacy op de Berkel

Geplaatst op: 24 mei 2018

Privacy op de Berkel
Op de school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen en medewerkers. We leggen persoonsgegevens van leerlingen vast in verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school heeft ook met haar leveranciers strikte afspraken over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Privacyreglement
In samenspraak met de medezeggenschap heeft VSNON een privacyreglement opgesteld dat geldig is voor alle scholen van VSNON. Daarin is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.
 

Hoe ga jij om met social media?
Bij het privacyreglement hoort ook een Social media protocol. Daarin staan de uitgangspunten van het gebruik van social media door de medewerkers van de school, de leerlingen én de ouders. Iedereen binnen onze scholengemeenschap heeft een eigen rol en verantwoordelijkheid als het gaat om privacy van de leerlingen. Denk bijvoorbeed aan het poste van fotos van kinderen op Facebook. 

Niet iedereen vindt het prettig als dat gebeurt en in sommige situatie kan de veiligheid van een kind in het geding zijn. Als iedereen even stil staat bij hoe we willen dat er met persoonsgegevens wordt omgegaan, kunnen we er samen voor zorgen dat medewerkers en leerlingen zich vrij en veilig kunnen voelen op school.

De school is achter de schermen aan de slag met het verder borgen van een veilig gebruik van persoonsgegevens en de bewustwording bij medewerkers en leerlingen. Heeft u nog vragen, kijkt u dan op de site van de school. Natuurlijk kunt u ook terecht bij ondergetekende.

Bart Brouwer
Directeur De Berkel a.i.
 

Jaarboekje van De Berkel

Geplaatst op: 7 februari 2017

 Hier is het digitale jaarboekje van De Berkel te lezen. 

Klik

Recente foto's