Oberufer Kerstspel 20 december 20:00 uur

Geplaatst op: 16 december 2018

Donderdag 20 december om 20.00 uur
Zullen wij het kerstspel opvoeren

Voor ouders en belangstellenden

‘k Bid so wij kwamen veuls te kort

Tons niet en aangerekend wordt,

Maar alles wat wij schuldig bleven

Onse onkunde mag sijn toegeschreven

Voor de kinderen voeren we het op onder schooltijd

Donderdag 20 december om 13.15 uur

Seegnen wilt ons binnengaan

Onsen uitgank, heer daarneven

Seegnen wilt ons gaan ende staan

´t daaglijks brood end´aller leven

Seegent ons mit salig sterven

Laat uw hemel ons beërven

Op maandag 3 december begint de advent.
 

De Germanen zagen deze tijd als een nieuw begin. Al 't oude werd opgeruimd, zelfs de vuren werden gedoofd en er werden nieuwe vuren aangelegd. Een nieuw begin. De strijd van Michaël is beëindigd.
De adventstijd begint op de 4de zondag voor Kerstmis. Het woord Advent komt uit het Latijn, van 'adventus', dat 'komst' betekent. Het is de komst van het licht op aarde, waaraan de adventstijd vooraf gaat. Advent; tijd van hoopvolle verwachting, stilte na de stormen van de herfst.
We zijn op weg naar de langste nacht. Steeds schaarser wordt het licht. In het meest noordelijke deel van Europa is het nu voortdurend nacht. De zon is er helemaal niet meer te zien (een belangrijke aanleiding voor het Sint Lucia-feest). In donkere tijden word je als mens teruggeworpen op jezelf. Wanneer je niet meer wordt afgeleid door wat er zich buiten je afspeelt, moet je je wel met de binnenkant gaan bezighouden. Wanneer je niets meer kunt zien (duisternis) en horen (stilte) rest je niet veel meer dan voelen. Door dit alles onder ogen te zien, door er innerlijk licht op te laten schijnen, kan daar zich wat gaan ontwikkelen. Advent, de stille tijd, waarin het groeiend kaarslicht symbolisch is voor het innerlijk licht dat het aardedonker kan overwinnen. Met de geboorte van het Kerstkind is dat innerlijk licht op aarde gekomen, om te groeien in de mensen.

Rudolf Steiners leermeester in de Duitse taal- en letterkunde, professor Schröer, ontdekte deze spelen, gaf de tekst uit en schreef er een kostelijk boekje over. Schroër meende, dat hij iets zeer bijzonders ontdekt had. Sindsdien zijn er in Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk zeer veel lekenspelen gevonden, veel meer dan Schröer er in zijn tijd kende. De literaire wetenschap heeft hem in het gelijk gesteld: de spelen van Oberufer zijn verreweg de mooiste! Rudolf Steiners verdienste is zeker, dat hij deze Kerstspelen behoedde voor bij­zetting in de ijskast der filologische wetenschap. Ondanks bepaalde wijzigingen -waarover later – zijn het schilderachtige beeldkarakter en de natuurlijke eenvoud springleven gebleven door de opvoeringen in Vrije Scholen. In Schröers tijd werden de Kerstspelen in Oberufer en omgeving opgevoerd vanaf de eerste Adventszondag tot en met Driekoningen. Eerst werd het Kerstspel gespeeld, daarna het Paradijsspel en vervolgens een klucht. Het Kerstspel bestond uit drie gedeelten: Jozefs tocht met Maria naar Bethlehem en de blijde Geboorte, het Herdersspel en het Drie Koningenspel.      

 Opvoering Drie Koningenspel

Ouders en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd op vrijdagavond 11 januari 2019 om 20.00 uur.

 

Leerlingenstop klassen 2 tot en met 6

Geplaatst op: 16 oktober 2018

Helaas moeten we stellen dat de klassen 2 t/m 6 vol zijn en we geen kinderen meer kunnen aannemen.

Bij de kleuters en klas 1 zijn nog beperkt plaatsen beschikbaar. 

 

Jaarplanner

Geplaatst op: 13 juli 2018

  Jaarplanner 2018-2019 (pdf)

Onder de link de jaarplanner 2018-2019. 
Het jaarboekje wordt in de eerste schoolweek meegegeven aan de kinderen. 

Privacy op de Berkel

Geplaatst op: 24 mei 2018

Privacy op de Berkel
Op de school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen en medewerkers. We leggen persoonsgegevens van leerlingen vast in verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school heeft ook met haar leveranciers strikte afspraken over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Privacyreglement
In samenspraak met de medezeggenschap heeft VSNON een privacyreglement opgesteld dat geldig is voor alle scholen van VSNON. Daarin is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.
 

Hoe ga jij om met social media?
Bij het privacyreglement hoort ook een Social media protocol. Daarin staan de uitgangspunten van het gebruik van social media door de medewerkers van de school, de leerlingen én de ouders. Iedereen binnen onze scholengemeenschap heeft een eigen rol en verantwoordelijkheid als het gaat om privacy van de leerlingen. Denk bijvoorbeed aan het poste van fotos van kinderen op Facebook. 

Niet iedereen vindt het prettig als dat gebeurt en in sommige situatie kan de veiligheid van een kind in het geding zijn. Als iedereen even stil staat bij hoe we willen dat er met persoonsgegevens wordt omgegaan, kunnen we er samen voor zorgen dat medewerkers en leerlingen zich vrij en veilig kunnen voelen op school.

De school is achter de schermen aan de slag met het verder borgen van een veilig gebruik van persoonsgegevens en de bewustwording bij medewerkers en leerlingen. Heeft u nog vragen, kijkt u dan op de site van de school. Natuurlijk kunt u ook terecht bij ondergetekende.

Bart Brouwer
Directeur De Berkel a.i.
 

Jaarboekje van De Berkel

Geplaatst op: 7 februari 2017

 Hier is het digitale jaarboekje van De Berkel te lezen. 

Klik

Recente foto's