Vacature rector Vrijeschool Zutphen VO

Geplaatst op: 17 april 2020

Wegens vertrek van de huidige rector zoekt VSNON per 1-08-2020 voor Vrijeschool Zutphen VO een:

Rector m/v (0.8 fte – 1.0 fte)
‘Daadkrachtige en visiegerichte leider’

Meer informatie over deze vacature zie:
https://www.vsnon.nl/vacatures/22/rector-vrijeschool-zutphen-vo.html

De eerste schoolweek september 2019

Geplaatst op: 12 juli 2019

Maandag 2 september 2019


De kinderen van klas 1 tot en met klas 6 verwachten we om 10.00 uur (tot 12.00 uur).
De kinderen van klas 1 worden nog één keer welkom geheten door hun kleuterjuf in de kleuterklas van het afgelopen schooljaar.
De kleuterjuffen lopen met de kinderen van klas 1 naar de plek waar meester Luuk ze zal opwachten.
De ouders van klas 1 zijn van harte uitgenodigd de feestelijke “overstap” mee te beleven en nodigen we uit om de gezamenlijke jaaropening om ± 10.30 uur bij te wonen in de zaal. (maar zonder baby’s en andere peuters/kleuters)
Dringend verzoek: niet fotograferen tijdens de jaaropening, dat stoort teveel.
Voor de leerlingen van klas 2 tot en met 6 start de eerste schooldag ook om 10.00 uur (tot 12.00 uur).
Na de start in hun nieuwe klaslokaal gaan zij naar de zaal, waar omstreeks 10.30 uur klas 1 wordt toegezongen.
Ook ouders van de nieuwe leerlingen van klas 2 tot en met 6 zijn van harte welkom. (maar zonder baby’s en andere peuters/kleuters)
Voor de ouders is er na de jaaropening om 11.30 uur in de zaal (of bij mooi weer buiten) koffie/thee.
Om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij.


Dinsdag 3 september
De kleuters starten op deze dag en zijn welkom in hun kleuterklas voor het inloopuurtje met de ouders van 8.30 tot 9.30 uur. Daarna is er deze dag normaal school tot 12.45 uur.
De kinderen van klas 1 tot en met klas 6 hebben deze dag school tot 14.45 uur.


Jaaropening woensdag 18 september
Alle ouders zijn van harte uitgenodigd voor de jaaropening.
Inloop met koffie/thee om 19.45 uur.
Om 20.00 uur start van het nog nader in te vullen programma. Na afloop zal er gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten. We hopen iedereen te mogen begroeten.


Jaarplanner nieuwe vorm
Alle kinderen ontvangen de eerste schoolweek de nieuwe jaarplanner. 
Wij wensen iedereen een hele fijne zomervakantie en vertrouwen erop iedereen weer gezond en vol energie terug te zien in het nieuwe schooljaar.

Leerlingenstop klassen 1 tot en met 6

Geplaatst op: 16 oktober 2018


Helaas moeten we stellen dat de klassen 1 t/m 6 vol zijn en we geen kinderen meer kunnen aannemen.

 

Privacy op de Berkel

Geplaatst op: 24 mei 2018

Privacy op de Berkel
Op de school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen en medewerkers. We leggen persoonsgegevens van leerlingen vast in verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school heeft ook met haar leveranciers strikte afspraken over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Privacyreglement
In samenspraak met de medezeggenschap heeft VSNON een privacyreglement opgesteld dat geldig is voor alle scholen van VSNON. Daarin is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.
 

Hoe ga jij om met social media?
Bij het privacyreglement hoort ook een Social media protocol. Daarin staan de uitgangspunten van het gebruik van social media door de medewerkers van de school, de leerlingen én de ouders. Iedereen binnen onze scholengemeenschap heeft een eigen rol en verantwoordelijkheid als het gaat om privacy van de leerlingen. Denk bijvoorbeed aan het poste van fotos van kinderen op Facebook. 

Niet iedereen vindt het prettig als dat gebeurt en in sommige situatie kan de veiligheid van een kind in het geding zijn. Als iedereen even stil staat bij hoe we willen dat er met persoonsgegevens wordt omgegaan, kunnen we er samen voor zorgen dat medewerkers en leerlingen zich vrij en veilig kunnen voelen op school.

De school is achter de schermen aan de slag met het verder borgen van een veilig gebruik van persoonsgegevens en de bewustwording bij medewerkers en leerlingen. Heeft u nog vragen, kijkt u dan op de site van de school. 


 

Recente foto's