Oudervereniging

Zoals jullie weten is begin dit jaar de Oudervereniging De Berkel opgericht met als doel het transparant beheren van de ouderbijdragen

Directie en College
Inmiddels zijn wij samen met onze directeur Sandor en Clarie gekomen tot een prioriteitenlijst met daarin de doelen waarvoor wij dit jaar geld gaan inzamelen. Zie hiervoor de bijlage. Hoe meer geld er binnenkomt hoe meer doelen we kunnen realiseren. Wij gaan er gezamenlijk onze schouders onderzetten.

Vrijwillige bijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage van de ouders aan het onderwijs van onze kinderen. Het afgelopen jaar hebben wij gevraagd een richtbedrag te betalen van ongeveer € 75,- per kind. Dit jaar willen wij u vragen om een betaling te doen binnen uw mogelijkheden. Dit kan in één keer maar dit mag ook per maand of wanneer u maar wilt. Het blijft vrijwillig maar hoe meer hoe beter.

Alternatieve inkomsten
Om zoveel mogelijk geld binnen te halen voor het onderwijs zoeken wij ook naar alternatieve inkomsten bronnen. Zo zijn er ideeën om in november een speelgoedbeurs en een feest te organiseren maar we denken ook aan een kraampje op Koningsdag, of zelfgemaakte kerstartikelen verkopen op de markt in Zutphen. Uitgangspunt is in ieder geval dat de vereniging nooit enig financieel risico mag lopen. Mochten er meer ideeën zijn dan horen wij die graag. Ook zouden wij in contact willen komen met ouders die een bijdrage willen leveren aan de organisatie van de verschillende evenementen.

Geld storten
Uiteraard dat kan, graag zelfs ons banknummer is: NL14RABO.030.151.5379 t.n.v. OV De Berkel te Zutphen.

Hartelijk dank, Constantijn, Pino, Rik en Ronald
bestuur Oudervereniging De Berkel

 Notulen ALV 25 november 2016 (PDF)

Jaarrekening 2015-2016 (PDF)

> Naar volledige tekst...

Recente foto's

maak kennis