Buitenschoolse opvang op de Berkel

BSO de Berkel biedt naschoolse opvang voor kinderen van onze school in een tot huiskamer ingericht lokaal op school. De BSO werkt vanuit het antroposofisch mensbeeld. Er wordt gestreefd naar een huiselijke sfeer en activiteiten en materialen zijn afgestemd op de ontwikkelingsfase waarin de kinderen zich bevinden. Er is een dagritme waaraan de kinderen houvast en veiligheid kunnen ontlenen en waarbij het vrije spel centraal staat. De BSO biedt drie verschillende opvangtijden aan die afgestemd zijn op de schooltijden, vakanties en studiedagen van onze school.
Meer informatie: 06 - 18467033, of email: eveline@bsodeberkel.nl voor een informatie en inschrijfformulier.
 

Recente foto's

maak kennis