Visie en kernwaarden

Visie van de Berkel

De Berkel wil een eigentijdse vrijeschool zijn waar de organisatie goed verzorgd is (good governance)
zodat de ontwikkeling van het kind centraal kan staan, in een afgestemd team dat regelmatig reflecteert op pedagogisch en didaktisch handelen en dit zodoende verdiept in een goede onderlinge samenwerking waarin zorg is voor vitaliteit van leerkrachten.

Deze school zoekt een actieve samenwerking en afstemming met collega scholen, bestuur, ouders, de landelijke vrijeschoolbeweging en plaatselijke scholen.

In deze school is het belangrijk dat de eigen potenties worden ontwikkeld en dat er een maatschappelijke bijdrage kan worden geleverd.

Recente foto's

maak kennis