Belangrijke adressen

Adresgegevens bestuur en bovenschools management

Stichting De Vrije School Noord en Oost Nederland
postbus 4086, 7200 AB Zutphen
bezoekadres: "Hof van Zutphen", Industrieweg 85 te Zutphen
tel.: 0575 - 533860
e-mail: bestuurskantoor@vsnon.nl
website: www.vsnon.nl

Scholen die onder deze stichting vallen

Vrije School de Berkel Primair onderwijs
Henri Dunantweg 4, 7201 EV Zutphen
tel.: 0575 - 524011
e-mail: directie@vrijeschooldeberkel.nl
www.berkelbasisonderwijs.nl
Directeur: Roos Paashuis

 

Vrije School De Zonnewende Primair onderwijs
Valckstraat 30, 7203 GC Zutphen
tel: 0575-516380
e-mail: administratie@vrijeschoolzutphen.nl
www.vrijeschooldezonnewende.nl
Directeur: Ceciel Wolfkamp

 

Vrije school Zutphen Voortgezet onderwijs
Weerdslag 14a, 7206 BR Zutphen
tel.: 0575 - 538720
e-mail: administratie@vszutphen.nl
www.vszutphen.nl
Rector: Bartel Geleijnse

 

Parcival College Voortgezet onderwijs
Merwedestraat 45, 9725 KA Groningen
tel.: 050 - 5254384
fax: 050 - 5290398
e-mail: administratie@parcivalcollege.nl
www.parcivalcollege.nl
Rector: Ton Wijnbergen


Overige adressen

Stichting ‘De Morgenster’
Tengnagelshoek 9, 7201 NE Zutphen
tel.: 0575 - 541617
Bereikbaar van 09.00-12.00 uur
www.morgensterzutphen.nl

BSO Bolderburen
info@bso-bolderburen.nl
www.bso-bolderburen.nl

Locatie de Berkel
Henri Dunantweg 4, 7201 EV Zutphen
06 - 18467033  

Locatie de Zonnewende
Valckstraat 32, 7203 GC Zutphen
06 - 83200232
  
Vereniging van vrijescholen
Hoofdstraat 14-b, 3972 LA Driebergen
tel.: 0343 - 536060
fax: 0343 - 531772
e-mail: vereniging@vrijescholen.nl
website: www.vrijescholen.nl

Vereniging voor Vrije Opvoedkunst (VOK)
Redactie en vereniging
Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen
tel.: 0343 - 538788
fax: 0343 - 538312

Externe vertrouwenspersonen:
Annemarie Van Kessel
06-43290770  
e-mail:  info@annemarievankessel.nl
Gerard Dijkstra
06-55183368  
e-mail: info@konfidi.nl

Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs
Postbus 95572
2509 CN Den Haag
Ambtelijk secretaris mw. mr. D.H.C Danen-Peeters
tel.: 070 – 3315244

Recente foto's

maak kennis