Leerplannen

De leraren volgen de ontwikkeling van de leerlingen zorgvuldig, zoals elke leraar op iedere school dat doet. Het aanbod van de leraar en behoefte van de leerling worden afgestemd. De leraar is inspiratiebron en de regisseur van het leerproces; niet de methode. Methodes worden wel ingezet bij de oefenuren rekenen en taal, maar vooral in de periodelessen ontwerpt de leerkracht zelf zijn les, passend in het leerplan. De leerlingen ontwikkelen het taalgevoel, het rekenvermogen. Op de vrijeschool heeft dit volgen nog een extra perspectief. We zeggen: leren is een cyclus, waarbij buitenwereld en binnenwereld elkaar afwisselen. Tijdens het periodeonderwijs wordt de lesstof geïntroduceerd. De lesstof is nog ‘buiten’ de leerling en er wordt innerlijke motivatie en verbinding gevraagd. In een later stadium – tijdens oefenuren, bijvoorbeeld – wordt de lesstof verwerkt, verinnerlijkt en geoefend. De leerling wordt nu uitgedaagd om zijn kunnen te laten zien.

> Naar volledige tekst...

Recente foto's

maak kennis