Kleuteronderwijs

Leerplan kleuteronderwijs
Een apart onderdeel van ons leerplan wordt gereserveerd voor kleuteronderwijs. We doen dit omdat we kleuteronderwijs een wezenlijk andere plek inneemt dan het andere onderwijs. Het leerproces voltrekt zich in het dagelijkse spel van de kleuter. Kleuterleraren geven dit spel actief vorm door ochtendspellen, zingen en het uitvoeren van ambachten, zoals brood bakken, kaarsen trekken, handwerken, enzovoort. Het gaat hier om langer spelen om later beter te kunnen leren. Door het spel en de fantasie ruimte te geven ontstaat er een oplossingsgericht vertrouwen bij het jonge kind waardoor het intrinsieke leervermogen vergroot wordt.

> Naar volledige tekst...

Recente foto's

maak kennis