Periodeonderwijs

De identiteit van onze school wordt heel praktisch zichtbaar in ons leerplan. Vrijeschoolonderwijs kenmerkt zich onder andere door periodeonderwijs: door het jaar heen worden iedere ochtend projecten georganiseerd, over vakken en thema’s. Natuurlijk komen taal en rekenen aan bod en aardrijkskunde, en geschiedenis. Daarnaast echter zijn er typische vrijeschoolthema’s, zoals heemkunde en ambachten, mineralogie, natuurkunde, meetkunde, plant- en dierkunde, enzovoort. 

In de uitwerking en behandeling van deze thema’s neemt beweging een belangrijke plek in. Taal en rekenen doe je niet met je hoofd, maar ook met je hart en je handen. Zo kun je het ritme van de tafels van vermenigvuldiging beleven, kun je gedichten uitbeelden in beweging en spel.

De praktische uitwerking van ons leerplan kenmerkt zich door afwisseling in cognitieve, kunstzinnige en motorische activiteiten. In het taalonderwijs betekent dit bijvoorbeeld, naast het leren van spelling en grammatica, het schrijven van verhalen en gedichten, het uitspelen van verhalen en toneelstukken en het beleven van metriek.

Door het jaar heen worden er verschillende feesten in de school gevierd. Deze zogenoemde jaarfeesten hebben hun oorsprong in oude West-Europese cultuurfeesten en sluiten aan bij de seizoenen. De vieringen geven het schooljaar daarmee een natuurlijk ritme.
 

> Naar volledige tekst...

Recente foto's

maak kennis