Klachten

Voor klachten betreffende het onderwijs of het functioneren van medewerkers van de school kunt u zich wenden tot de schoolleiding. Indien de klacht op deze wijze niet kan worden afgehandeld kan met zich richten tot de bestuurder van VSNON.

Deze vertegenwoordigt het bevoegd gezag (het bestuur van de Stichting de Vrije School Noord en Oost Nederland). De bestuurde zal een klacht niet in behandeling nemen voordat gebleken is dat de klacht niet adequaat door de schoolleiding behandeld kan worden.

Zie verder:

Recente foto's

maak kennis