School & regels

Algemeen
We gaan er vanuit dat iedereen bijdraagt aan een goede sfeer in de school. Of het nu een lokaal is, de gang, het plein: we geven elkaar de ruimte geeft te werken en te spelen. In dat perspectief is het ook belangrijk dat iedereen de school opgeruimd, schoon en mooi houdt.

De praktische schoolregels laten zich als volgt samenvatten: In een sfeer van respect wordt geluisterd naar elkaar. We houden ons aan gemaakte afspraken. Centraal in onze regels staat het motto: “samen spelen, samen delen, samen leren”

  • wij doen niets bij een ander wat we zelf ook niet willen
  • Als je iets samen niet kunt oplossen ga je naar een leerkracht toe
  • Oudere kinderen houden rekening met jongere kinderen.
  • Er mag gestoeid worden, zolang beide partijen het leuk vinden
  • Als je bij het spelen iets afspreekt, dan houd je je eraan
  • Er wordt niet gevochten, geschopt, geslagen of gepest. Als je dit ziet, meld je het bij een leerkracht. Dit noemen wij geen klikken.
  • Een ander pijn doen, treiteren, uitlachen, negeren, buitensluiten, bedreigen of iets afpakken doen wij niet.
  • We willen geen brutale monden of gevloek.
  • Wij noemen elkaar bij de naam en gebruiken geen scheldnamen. Wij beoordelen niemand op zijn uiterlijk en discrimineren niet
  •  Zie voor de verdere schoolregels en het pestprotocol de proceduremap in de administratie.


Trakteren
Wanneer kinderen op school trakteren willen wij graag een zo gezond mogelijke traktatie zien. Op school kiezen wij zo veel mogelijk voor biologische levensmiddelen. Het is prettig als daar bij het trakteren rekening mee wordt gehouden.

Bellen
Mobiele telefoons zijn tijdens lesuren en in de pauze uitgeschakeld. In noodgevallen kunnen leerlingen altijd bellen met de vaste telefoon van de school. Ouders kunnen de schooltelefoon tegen betaling gebruiken. Bij oneigenlijk gebruik, zoals gebruik in de les of het maken van filmpjes, worden mobiele telefoons in beslag genomen. De ouders worden daarvan in kennis gesteld. Bij misbruik wordt de leerling geschorst.

Parkeren en bereikbaarheid
Er zijn maar enkele parkeerplekken en die zijn ‘s morgens vroeg  snel vol. In verband met de veiligheid van de leerlingen willen wij u dringend verzoeken, indien u met de auto komt, deze te parkeren aan de overzijde van het speelveldje of aan de kant van de Badhuisweg. 
Wij wijzen u erop dat er alleen geparkeerd kan worden in de daarvoor bestemde parkeerhavens. D
Komt u vooral op de fiets indien mogelijk. Dan graag de fiets zo neerzetten dat de ingang niet wordt versperd.


Honden in en om de school.
We willen u verzoeken honden niet mee naar binnen te nemen, maar buiten (aangelijnd) te laten. Veel kinderen vinden honden leuk, maar er zijn ook een aantal kinderen die een hond eng vinden. De voornaamste reden van dit verzoek is echter dat we een aantal allergische kinderen op school hebben waarvan er een zeer allergisch is voor honden. Het verzoek dus om de hond buiten te laten. Daar geldt de regel dat de hond aangelijnd dient te zijn.

Schoolbus/taxivervoer
Indien u meer dan zes kilometer van school woont, is het mogelijk bij de gemeente een verzoek in te dienen voor het verkrijgen van een tegemoetkoming voor het vervoer van uw kind van en naar school.
Gelieve hiervoor te informeren bij uw eigen gemeente.

Buitenschoolse opvang
De BSO biedt naschoolse opvang voor kinderen van onze school in een tot huiskamer ingericht lokaal op school. De BSO werkt vanuit het antroposofisch mensbeeld. Er wordt gestreefd naar een huiselijke sfeer en activiteiten en materialen zijn afgestemd op de ontwikkelingsfase waarin de kinderen zich bevinden. Er is een dagritme waaraan de kinderen houvast en veiligheid kunnen ontlenen en waarbij het vrije spel centraal staat. De BSO biedt drie verschillende opvangtijden aan die afgestemd zijn op de schooltijden, vakanties en studiedagen van onze school.
Meer informatie: Eveline van IJsselstijn, telefoon 06 - 18467033

> Naar korte versie tekst...

Recente foto's

maak kennis