Klas 6

In de zesde klas

Periodestof: Taal, rekenen, meetkunde, mineralogie, aardrijkskunde, geschiedenis, menskunde,
natuurkunde en plantkunde

Vertelstof: De Romeinse mythologie


Taal

Verhalen uit de Romeinse tijd, de daarop volgende Middeleeuwen tot en met de kruistochten,
vormen de vertelstof van klas zes. Zij sluiten aan op de belevingswereld van de 11 à 12 jarige. Het
zelfbewuste individu stond immers in Rome op de voorgrond. Aan de afbakening van de rechten
van de ene persoon ten opzichte van de andere werd toen voor het eerst veel aandacht besteed.
De tot de verbeelding sprekende Middeleeuwen volgen op de Romeinse tijd. De taalperiodes
richten zich onder meer op het grammaticaal onderscheiden van woordsoorten, zich helder
kunnen uit drukken op schrift in verschillende stijlen, ook in briefvorm en het discussiëren en
luisteren als sociale vaardigheid. Er wordt taal- en redekundig ontleed.

> Naar volledige tekst...

Recente foto's

maak kennis