Berkelklas fietst naar Berkelbron in Duitsland

In de vijfde klas
Periodestof: Taal, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis en plantkunde

Vertelstof: De Griekse
mythologie
Taal
In de vijfde klas vormt de mythologie van vooral de Grieken de vertelstof. Zij vertellen de
lotgevallen van sterfelijke en onsterfelijke wezens, goden en godinnen, mensen, nimfen etc. De
goden zijn ontmaskerd. De herinnering aan een geestelijke wereld wordt verdrongen door het
abstracte denken, op de fysieke wereld gericht. Daar staat de vijfdeklasser middenin.

> Naar volledige tekst...

Recente foto's

maak kennis