Klas 4

In de vierde klas
Periodestof: Taal, rekenen, aardrijkskunde en dierkunde

Vertelstof: De Edda
Taal
De vertelstof van de vierde klas heeft betrekking op de Noorse mythologie, de Edda. Daar gaan
de goden roemloos ten onder. Deze spirituele en vaak humoristische verhalen beelden uit, wat
destijds met de mensheid gebeurd is en nu in de kinderziel wordt herbeleefd: het gevoel verdwijnt
dat je bent opgenomen in een door wijsheid geleide, beschermde wereld. Je wordt in je innerlijke
beleving meer op jezelf teruggeworpen.

> Naar volledige tekst...

Recente foto's

maak kennis