Klas 2

In de tweede klas

In de tweede klas

Periodestof: Vertelstof:
Taal, rekenen en heemkunde Fabels en heiligenlegenden

Fabels en heiligenlegenden zijn de rijke bronnen van vertelstof voor de tweedeklasser. Fabels gaan over dieren die een menselijke eigenschap uitdrukken: de sluwe vos, de wijze uil, de driftige stier etc. Fabels schetsen de menselijke ziel als een schouwtoneel van strijdige animale begeerten. De kinderen herkennen daarvan iets bij zichzelf of anderen: fabels vertegenwoordigen onmiskenbaar een belangrijke kant van hun mensenziel. Maar mensen zijn niet overgeleverd aan hun driften, hun koppigheid of ijdelheid. Ze kunnen onbaatzuchtige motieven zoeken. De tweedeklasser die dat gaat ontdekken kan daar een krachtige en blijvende steun aan ontlenen.

 

> Naar volledige tekst...

Recente foto's

maak kennis