Praktische zaken

De praktisch zaken op onze school zijn beschreven in de volgende onderdelen:

  • Schooltijden: schoolbegin, op tijd komen, verzuim en afmelding
  • Schoolvakanties
  • School & regels. Dit hoofdstuk gaat over omgang en wederzijds respect en de regels die daaruit voortvloeien.
  • Klachten. Uiteraard hebben wij een formele klachtenregeling, die waarborgt dat wij geschillen accuraat en ordentelijk kunnen oplossen - waar nodig met hulp van onafhankelijke instanties.
  • Buitenschoolse opvang

Recente foto's

maak kennis