logo_mr1.png                                       mrdeberkel@outlook.com


Als MR bestaande uit 2 leerkrachten en 2 ouders, willen wij mede vorm geven aan het beleid binnen vrijeschool De Berkel en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.
Dit doen we door:

  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-,instemmings-, informatie en initiatiefrecht;
  • actief met onze achterbannen te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs binnen vrijeschool De Berkel beïnvloeden;
  • De MR houdt zich bezig met schoolse taken, waarbij beleidsstukken worden vastgesteld die vrijeschool De Berkel aangaan.

Lees HIER ons jaarplan 2019 - 2020 (pdf)

Lees HIER ons jaarverslag 2017 - 2018 (pdf)

Samenstelling MR

Personeelsgeleding:
Marieke Mortier
Maarten Bohm

Oudergeleding:
Aline Divendal (voorzitter)
Freddy Vredegoor


Samen met De Zonnewende valt De Berkel onder het bestuur van VSNON.
Daarom is het een wettelijke verplichting om een GMR te voeren.

De volgende mensen hebben zitting in de GMR:

Zonnewende:
Bram Opdam
Petra van Beek

De Berkel: 
Eva van Houten
Aline Divendal

 

Recente foto's

maak kennis