logo_mr1.png                                          contact.png


Als MR bestaande uit 2 leerkrachten en 2 ouders, willen wij mede vorm geven aan het beleid binnen vrijeschool De Berkel en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.
Dit doen we door:

  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-,instemmings-, informatie en initiatiefrecht;
  • actief met onze achterbannen te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs binnen vrijeschool De Berkel beïnvloeden;
  • De MR houdt zich bezig met schoolse taken, waarbij beleidsstukken worden vastgesteld die vrijeschool De Berkel aangaan.

Lees HIER ons jaarplan 2017 - 2018 (pdf)

Lees HIER ons jaarverslag 2016 - 2017 (pdf)

Samenstelling MR

Personeelsgeleding:
Marieke Mortier
Marion Diks

Oudergeleding:
Aline Divendal (voorzitter)
Herma van der Veen

 

 

Recente foto's

maak kennis