Bestuur/Stichting

Binnen de school fungeert de directeur als aanspreekpunt voor ouders over algemene zaken en zaken die klassenoverstijgend zijn. De Intern begeleider ondersteunt leerkrachten en ouders bij de kinderen met extra zorg. 

De directeur overlegt eenmaal per 6 weken met de MR. 

De directeur maakt deel uit van het managementteam (MT) van de Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland en heeft tevens een regelmatig overleg met de Bestuurder. Dit overleg is om ervoor te zorgen dat op personeel, financieel en facilitair gebied in de pas wordt gelopen met het belang van de stichting en de eigen mogelijkheden. 

 

> Naar volledige tekst...

Recente foto's

maak kennis