zij-instroom

 Dit zijn leerlingen die gedurende hun schoolloopbaan veranderen van basisschool. Deze registratie loopt altijd via de intern begeleider. Naar aanleiding van een kennismakingsgesprek, waarin de reden voor de overstap wordt verkend, nemen de ouders de beslissing om hun kind wel of niet in te schrijven.


Als er geen sprake is van een speciale ondersteuningsbehoefte en er is plaatsingsruimte in de klas, kan het kind een keer “meedraaien” in de klas. De intern begeleider neemt contact op met de oude school en vraagt de gegevens van het leerlingvolgsysteem en het onderwijskundig rapport op. De datum van uit- en inschrijving wordt met de oude school besproken.
In samenspraak met de leerkracht wordt de start op vrijeschool De Berkel afgesproken.

Recente foto's

maak kennis