* Onderwijsondersteuning binnen de school is niet mogelijk

De ondersteuningscapaciteit van de school is onvoldoende. Dit deelt de school op basis van gefundeerde argumenten schriftelijk aan de ouders mee. De school zal samen met de ouders een passende onderwijsplek zoeken voor het kind.

Na het bijeenroepen van een Ondersteuningsteam wordt gekeken welke school het kind kan begeleiden. Op basis van deze bespreking kan worden gezocht naar een basisschool die deze mogelijkheden biedt of een andere vorm van onderwijs, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.
De school zal voor verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs op basis van alle bekende gegevens een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband.
De zorgplicht gaat dan over naar het samenwerkingsverband.
Gedurende de onderzoeksperiode berust de zorgplicht bij vrijeschool De Berkel, maar het kind blijft op de school van herkomst. Dit geldt vanzelfsprekend niet bij verhuizing.

Zie als bijlagen de tweestroomschema’s in het kader van Passend Onderwijs:

Zorgplicht als leerling al op school zit
Zorgplicht aanmelding bij reguliere po-school
 

Recente foto's

maak kennis