* Onderwijsondersteuning binnen de school is mogelijk met een ondersteuningsarrangement

De school organiseert in ieder geval een ondersteuningsteam om de ondersteuningsvraag zo goed mogelijk vast te stellen en te kijken welke extra voorzieningen er nodig zijn om het onderwijs zo passend mogelijk te maken. Op basis hiervan wordt bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJssel Berkel een ondersteuningsarrangement aangevraagd. Wanneer dit wordt toegekend, kan de leerling in de betreffende klas worden opgenomen.
Hierbij geldt dat ook moet worden vastgesteld of het aantal leerlingen dat een extra ondersteuningsbehoefte heeft binnen de klas voldoende begeleid kan worden.


 
* Onderwijsondersteuning binnen de school is niet mogelijk

 

Recente foto's

maak kennis