* Onderwijsondersteuning binnen de school is mogelijk zonder extra aanpassingen

Op basis van het ondersteuningsprofiel van de school wordt gekeken of de basisondersteuning voor het kind voldoende is. Als dit het geval is, wordt het kind binnen de school geplaatst. Hierbij geldt dat wel moet worden vastgesteld of het aantal leerlingen dat een extra ondersteuningsbehoefte heeft binnen de klas voldoende begeleid kan worden.
Eventueel wordt een Ondersteuningsteam bijeen geroepen met vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband en de ouders om de ondersteuning zo goed mogelijk vorm te geven. Zo nodig wordt een ondersteuningsplan opgesteld.

* Onderwijsondersteuning binnen de school is mogelijk met een ondersteuningsarrangement
 
* Onderwijsondersteuning binnen de school is niet mogelijk

 

Recente foto's

maak kennis