Ondersteuningsvraag

Bij inschrijving op de school gaat de zorgplicht in. Op basis van alle relevante informatie bekijkt de school of aan de ondersteuningsvraag van de leerling kan voldoen. Gedurende 6 weken wordt dit onderzocht. Wanneer nader onderzoek nodig blijkt te zijn, kan deze termijn met 4 weken worden verlengd.

* Onderwijsondersteuning binnen de school is mogelijk zonder extra aanpassingen

Op basis van het ondersteuningsprofiel van de school wordt gekeken of de basisondersteuning voor het kind voldoende is. Als dit het geval is, wordt het kind binnen de school geplaatst. Hierbij geldt dat wel moet worden vastgesteld of het aantal leerlingen dat een extra ondersteuningsbehoefte heeft binnen de klas voldoende begeleid kan worden.
Eventueel wordt een Ondersteuningsteam bijeen geroepen met vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband en de ouders om de ondersteuning zo goed mogelijk vorm te geven. Zo nodig wordt een ondersteuningsplan opgesteld.

* Onderwijsondersteuning binnen de school is mogelijk met een ondersteuningsarrangement
 
* Onderwijsondersteuning binnen de school is niet mogelijk

Recente foto's

maak kennis