Aannamebeleid

Het kennismaken

Past de vrijeschool bij u en uw kind?
Heeft u een goed beeld van het vrijeschoolonderwijs?

Twee maal per jaar is er een inloopochtend voor geïnteresseerde ouders met kinderen die binnenkort naar de kleuterklas gaan, of die al in een klas zitten maar dan op een andere school. U proeft de sfeer in de klas en u maakt kennis met het vrijeschool onderwijs. 
Tijdens deze inloopmomenten informeren wij u zo goed mogelijk over het onderwijs op onze school. 

Daarnaast organiseren we jaarlijks een bazaar en bent u welkom bij verschillende school- en klassenpresentaties, zoals toneelvoorstellingen of andere activiteiten. Deze worden op de website aangekondigd.

naar registreren:

Verder

Recente foto's

maak kennis