Aannamebeleid

Het kennismaken

Past de vrijeschool bij u en uw kind?
Heeft u een goed beeld van het vrijeschoolonderwijs?

Regelmatig is er een inloopuur en een informatiemiddag voor geïnteresseerde ouders met kinderen die binnenkort naar de kleuterklas gaan, of die al in een klas zitten maar dan op een andere school. U proeft de sfeer in de klas en u maakt kennis met het vrijeschool onderwijs. ’s Middags is er ruimte voor een gesprek over onze school en kunt u met uw vragen bij ons terecht.
Op deze eerste kennismakingsdagen kunt u uw kind rustig meenemen. Het kan ondertussen spelen en zelf de kleuterklas en de school ervaren.
Tijdens deze inloopmomenten informeren wij u zo goed mogelijk over het onderwijs op onze school. U krijgt dan ook het jaarboekje mee, waarin een kalender met alle activiteiten is opgenomen.
 

Daarnaast organiseren we jaarlijks een bazaar en bent u welkom bij verschillende school- en klassenpresentaties, zoals toneelvoorstellingen of andere activiteiten. Deze worden op de website aangekondigd.

naar inschrijven:

Verder

Recente foto's

maak kennis