Privacy op de Berkel

Geplaatst op: 24 mei 2018

Privacy op de Berkel
Op de school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen en medewerkers. We leggen persoonsgegevens van leerlingen vast in verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school heeft ook met haar leveranciers strikte afspraken over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Privacyreglement
In samenspraak met de medezeggenschap heeft VSNON een privacyreglement opgesteld dat geldig is voor alle scholen van VSNON. Daarin is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.
 

Hoe ga jij om met social media?
Bij het privacyreglement hoort ook een Social media protocol. Daarin staan de uitgangspunten van het gebruik van social media door de medewerkers van de school, de leerlingen én de ouders. Iedereen binnen onze scholengemeenschap heeft een eigen rol en verantwoordelijkheid als het gaat om privacy van de leerlingen. Denk bijvoorbeed aan het poste van fotos van kinderen op Facebook. 

Niet iedereen vindt het prettig als dat gebeurt en in sommige situatie kan de veiligheid van een kind in het geding zijn. Als iedereen even stil staat bij hoe we willen dat er met persoonsgegevens wordt omgegaan, kunnen we er samen voor zorgen dat medewerkers en leerlingen zich vrij en veilig kunnen voelen op school.

De school is achter de schermen aan de slag met het verder borgen van een veilig gebruik van persoonsgegevens en de bewustwording bij medewerkers en leerlingen. Heeft u nog vragen, kijkt u dan op de site van de school. Natuurlijk kunt u ook terecht bij ondergetekende.

Bart Brouwer
Directeur De Berkel a.i.
 

Leerlingenstop klassen 1 tot en met 6

Geplaatst op: 26 april 2018

Helaas moeten we stellen dat de klassen 1 t/m 6 vol zijn en we geen kinderen meer kunnen aannemen.

Bij de kleuters zijn nog beperkt plaatsen beschikbaar. 

 

Palmpasen en Pasen 2018

Geplaatst op: 14 maart 2018

 Palmpasen, versier je groene tak

Palmpasen, Palmpasen
Versier je groene tak
Met linten en met eieren,
De klokken bim bam beieren.
Die eieren smaken goed,
Versier je nieuwe hoed.
Palmpasen, Palmpasen
Versier je groene tak
Met linten en met ruikertjes,
Met lekkers, koek en suikertjes.
Kom mee mee in de rij:
Palmpasen maakt ons blij.
Palmpasen, Palmpasen,
Versier je groene hoed.
Dan slepen wij de takken aan,
En steken wij de vuren aan
En dansen hand in hand,
’t Wordt Paasfeest in ’t land.

 


De kleuters

We vragen jullie niet alleen om mee te vieren, maar ook om op donderdag 15 maart samen met jullie kleuter in de klas aan het werk te gaan om de Palmpasenstokken te maken en versieren.

Die ochtend ontvang ik jullie allen, beste ouders, graag daartoe in de klas. Vanaf half 9 kunnen jullie met je kind aan het werk. De ouders van de tussenklassers zijn dan van harte welkom in de tussenklas bij juffie Marjet om daar aan het werk te gaan. Willen jullie zelf zorgen voor een tak, ongeveer 50 cm lang, met bovenaan een scherpe punt voor het bevestigen van de broodhaan en een fles met een brede opening, om die stok in te zetten, deels gevuld met schelpen- of zandbakzand tegen omvallen. Heel fijn als dat kan! Pitriet, linten, garen en scharen zijn op school aanwezig, zodat jullie verder zó aan de slag kunnen. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

RIJGSPULLETJES….. Ringel rangel rijgen
Rozijntjes, appels, vijgen
Rijgendans, rijgenkrans
Pallem pallem pasendans……

Om een lekkere ketting voor aan de Palmpasenstok te rijgen, wil ik jullie verder vragen je kind die dag wat fijngeknipt RIJGGOED mee te geven – (grote) rozijnen, abrikozen, gedroogde appeltjes …. Ik zorg voor de naalden en draden, zodat de kinderen het lekkers kunnen rijgen voor aan hun stok Graag in stukjes geknipt, omdat we willen dat de kinderen tijdens de hele optocht zelf hun stok kunnen dragen. De slinger (en daarmee de hele stok) moet niet te zwaar zijn. Bij voorbaat dank!
Wie niet kan, tijdens deze werkochtend, versiert de stok thuis, met hulp van zoon- of dochterlief.
Voor wie wil: uitgeblazen eieren, thuis al versierd en voorzien van een ophangdraad, kunnen op de werkochtend eventueel ook aan de stokken bevestigd worden…
Algemeen. Het meegebrachte rijggoed gaat allemaal in een grote schaal en wordt in de klassen verdeeld. Geen doppinda’s meegeven s.v.p.


Klas 1 t/m 4 : Maandag 19 maart mee naar school nemen: Palmpaasstok en rijggoed. Woensdag 22 maart worden de Palmpaasstokken versierd. Klas 1 wordt geholpen door klas 6, klas 2 door klas 5. Klas 3 en 4 maken zelf een Palmpaasstok.

Palmpasen optocht 23 maart 2018
Voor de Kleuterouders: Als jullie rond 12.15 uur BUITEN wachten, dan komen de kleuterjuffen met een prachtige stoet naar buiten om samen met jullie de palmpasenoptocht te lopen……. Lopen en zìngen jullie mee ?!!

Klas 1,2,3: Lopen hun route met de leerkracht.

De zondag voor Pasen noemen we Palmzondag.


In de donkere aarde
Zoekt het zaadje licht,
Zoals ook ons hart
Zich naar de zonne richt…

De lente komt eraan, voelbaar – wat zijn ze heerlijk, die eerste echte lentedagen!
Het licht is ook weer helemaal terug, zo merkbaar: ‘s ochtends vroeg is het snel al licht en pas in de vroege avond valt de schemering – de kinderen leven weer enkel in het licht. De zon wint voelbaar aan kracht – het jonge, nog zo tere groen, de bloesems en blaadjes zullen zich snel overal volop laten zien.
De hele natuur staat weer op het punt van ontwaken, vol van beloften...
In deze tijd van het jaar vieren we de feesten van PALMPASEN en PASEN. We gedenken daarmee de kruisdood en opstanding van Jezus en de lijdensweg die hij gegaan is voor de mensheid. Een weg waar jonge kinderen geen weet van hoeven te hebben, voor hen is de wereld mooi en goed – maar toch is het een weg die zij door het jaar heen aan de natuur kunnen beleven: zoals de natuur in de late herfst sterft, zo komt zij in de vroege lente weer, vol beloften, tot leven. En dat is en blijft iets om dankbaar voor te zijn, om te vieren !
In de kleuterklas beleven we deze tijd met de reuzen die de aarde wekken, de dwergen die aan alle wortels werken en Moeder Aarde die de bloemenkinderen wakker maakt en aanspoort zich klaar te maken voor de nieuwe lente; we zaaien ons lentetuintje en vieren het verder met een Palmpasenoptocht vol van prachtig versierde Palmpasenstokken, met bovenop in top het zelfgebakken broodhaantje…..

Vieren jullie met ons mee ?!!
Pallem pallem pasen, ei koer ei
over enen zondag krijgen wij een ei !
Eén ei is geen ei
twee ei is een hallef ei
drie ei is een Paasei !


Pasen 2018


Donderdag 29 maart

8.35 uur Klas 1 t/m 4 gaan naar de zaal om samen de dag te beginnen

8.35 uur Klas 5 en 6 horen in hun klas het laatste deel van het Lijdensverhaal
9.00 uur De kleuters en klas 1,2 en 3 gaan eieren zoeken
10.15 uur Paasmaaltijd in eigen klas
10.45 uur Pauze
11.00 uur Rest van de dag les volgens rooster


Circus weken De Berkel

Geplaatst op: 13 februari 2018

van maandag 12 februari t/m vrijdag 23 februari 2018
met op donderdag 22 februari en vrijdag 23 februari een voorstelling


Elk jaar in februari hebben wij onze circusweken
De kinderen kijk ernaar uit
Het programma is gemaakt
Dank aan de ouders van de Bazaargroep die ervoor zorgen dat we dit feest kunnen bekostigen
Wij hebben zin om te beginnen


Het carnavalsfeest op de Berkel.
Op onze school waren we elk jaar aan het zoeken hoe we carnaval kunnen vieren. In Zutphen wordt geen carnaval gevierd maar wij als school hebben als traditie een ‘verkleedfeest’. Dit feest werd elk jaar anders vorm gegeven. Ooit was er het spookhuis dat de zesde klas maakte, dit werd opgevolgd door het circus wat een paar jaar achter elkaar een mooi feest was. Een boerenbruiloft hebben we ook nog gevierd. Maar inmiddels is het circus uitgegroeid tot een hele periode circuslessen van Nathalie en Jeroen. Dit jaar komen ze op maandag 12 februari t/m vrijdag 23 februari. Elke klas (1 t/m 6) heeft per dag een aantal uren circuslessen. Dit jaar krijgen de kleuters ook een circuslesje!
Donderdagmiddag 22 februari en vrijdagmorgen 23 februari zijn we klaar voor het optreden in de zaal. De kinderen mogen op vrijdag 23 februari verkleed op school komen. Wilt u rekening houden met de kleding van de kinderen opdat ze nog wel hun act kunnen opvoeren. Voor het verkleden willen wij u erop wijzen dat maskers en speelgoedwapens niet zijn toegestaan. Dit geldt ook voor confetti en serpentine – spuitbussen. Ouders zijn van harte uitgenodigd om naar de voorstelling te komen kijken.
Het circus wordt elk jaar bekostigd uit de opbrengst van de Bazaar. Hiervoor zijn de kinderen en het team de Bazaargroep enorm dankbaar!


Kleuters
In de onderbouw beginnen binnenkort de circusactiviteiten weer en ook de kleuters krijgen dit jaar zelfs een heuse “circusles”! In de kleuterklassen zelf komt er zeker ook iets van CIRCUS langs…
We sluiten deze vrolijke periode af met ons jaarlijkse Verkleedfeest: vrijdag 23 februari mogen daarom alle kleuters verkleed op school komen( het moet niet!!) Houd het verkleden a.u.b. eenvoudig - kleuters hebben nog maar zo weinig nodig om zich toch op en top verkleed te voelen - en het is fijn als de kleren later ook uit kunnen. Zoals voor de hele school geldt: maskers en geweren zijn niet toegestaan; schminken mag in lichte mate als het maar niet eng is - het moet ook voor de jongste kinderen leuk zijn.

De kleuters feesten die dag gezamenlijk met vrolijke activiteiten en heerlijke pannenkoeken – de boterham mag die dag dus thuis blijven!
Om 12.45 uur openen onze deuren weer en begint een welverdiende voorjaarsvakantie.

Vanaf maandag 12 februari komen Nathalie en Jeroen bij ons op school.
We beginnen met de kinderen van klas 1 t/m 6 om 8.30 in de zaal, daarna gaan we per klas oefenen gedurende de weken tot aan de voorjaarsvakantie.

I.v.m. de veiligheid is er gekozen om 2 voorstellingen te geven. Beide voorstellingen zijn hetzelfde, en duren ongeveer 1 uur.
• De eerste voorstelling is op donderdagmiddag 22 februari om 13.30 uur

• De tweede voorstelling is op vrijdagmorgen 23 februari om 11.15 uur

• Per voorstelling kunnen er i.v.m. de veiligheid een maximum aantal ouder(s)/belangstellend(en) in de zaal

• De kinderen van klas 1 t/m 6 kijken vrijdagmorgen naar het optreden

• De oudste kleuters kijken samen met hun juffies op donderdagmiddag naar de voorstelling

• De jongste kleuters kunnen donderdagmiddag komen kijken met hun ouders, ( wel kaartjes halen)

• Voor het optreden van de donderdagmiddag mogen de kinderen zich verkleden in hun eigen klas. (dus voor donderdag verkleedkleren meegeven naar school, het is niet de bedoeling dat de kinderen verkleed op school komen)

• Op vrijdag 23 februari mogen de kinderen verkleed op school komen


• Vrijdag 23 februari zijn er pannenkoeken en drinken in de klas, er is per klas een programma en om 11.15 uur het optreden

• Vrijdag 23 februari hanteren we de normale schooltijden daarna is het krokusvakantie.

 

Welkom bij de voorstelling
Komt dat zien…….. Komt dat zien……….

Vorig jaar was de zaal te vol, te warm, kortom onveilig.
Daarom dit jaar twee voorstellingen en een kaartjes systeem.

Per voorstelling zijn er gekleurde kaartjes op te halen:
• Blauw
Deze zijn bedoeld voor de donderdagmiddag voorstelling

• Rood
Deze zijn bedoeld voor de vrijdagvoorstelling met een max van 2 kaartjes per gezin *

Voor beide voorstelling geldt het principe op=op

*Voor de voorstelling op vrijdag geldt een beperkt aantal plaatsen. Op deze dag wordt de voorstelling ook bijgewoond door de leerlingen van klas 1 t/m 6.

Niemand komt de zaal binnen zonder het juiste kaartje.
Kaartjes kunnen vanaf maandag 19 februari opgehaald worden bij Clarie.


Nieuws van de tuingroep

Geplaatst op: 3 februari 2018

Om de leraren en de school te helpen bij het opruimen, het inrichten en het bijhouden van het schoolplein met al het groen eromheen is er al een tijdje een tuingroep aan de slag.

Zoals iedereen wel weet is er nog veel te doen om het schoolplein een mooie plek te maken waar onze kinderen de ruimte hebben om veilig te kunnen spelen. Om dit te kunnen bewerkstellingen willen we als tuingroep graag onder de aandacht brengen wat we daarvoor in gedachten hebben:

Te eerste hebben we dit schooljaar drie grote tuindagen gepland om een aantal klussen onder handen te nemen zodat het achterstallige onderhoud aan het schoolplein kan worden weggewerkt. Iedereen wordt hiervoor van harte uitgenodigd om mee te komen werken want vele handen maken licht werk.

Data zaterdag: 24 maart

2 juni 

26 augustus van 10 tot 16 uur

Te tweede willen we elke maand gaan werken aan onderhoud van perkjes, snoeiwerk, planten e.d. op en rond het schoolplein. We willen voor dit onderhoud een groepje vaste tuinders samenstellen. Het idee is daarbij dat mensen in dit groepje niet elke maand hoeven te komen maar dat we het een beetje kunnen afwisselen.

elke tweede zaterdag van de maand van 10 tot 12 (komende:10 feb. en 10 mrt)
elke tweede maandag van de maand van 9 tot 12 (komende: 12 feb. en 12 mrt.)

Als laatste zijn we opzoek naar uitgebloeide bloembolletjes, inleveren kan vanaf volgende week in een doos onder de trap bij het keukentje of bij de buitendeur van de kleuters.

Vindt je het leuk mee te doen om het schoolplein er mooi uit te laten zien? Geef je dan op via email: deberkeltuingroep@gmail.com of spreek een van ons aan op het schoolplein.

Jelle, Krista, Lucia, Mark en Marike

De beste wensen

Geplaatst op: 19 december 2017

Knipsel.JPG

Mede namens het college wens ik u allen fijne
feestdagen en een goed, gezond 2018.

Bart Brouwer

 

 

sinterklaas en adventstijd

Geplaatst op: 25 november 2017

Dinsdag 5 december komt Sinterklaas bij ons op school. Zo rond half 9 zal hij arriveren. De kleuters gaan gewoon naar de eigen klas. De kinderen van de onderbouw zullen buiten op het schoolplein blijven om Sinterklaas en zijn Pieten te verwelkomen. Ouders zijn daarbij van harte welkom. Als Sint binnen is gaan we allemaal naar de grote zaal om voor Sinterklaas te zingen. Ouders zijn daarbij welkom! (kleuters gaan gewoon naar hun eigen klas, die zien Sint later op de dag). Daarna gaan de kinderen naar hun eigen klas en zal Sint en de Pieten de klassen gaan bezoeken. ’s Middags zijn de kinderen vrij. Donderdag 30 november en vrijdag 1 december gaan we om half 9 Sinterklaasliedje zingen in de zaal met alle kinderen van klas 1 t/m 6. Ouders welkom.

Advent: Wij vieren de eerste advent op maandag 4 december. We gaan met de kinderen van klas 1 t/m 6 naar de grote zaal om daar van meester Roel een mooi verhaal te horen. De tweede advent is 11 december dan zal klas 2 het Luciafeest aan ons laten zien. Donderdag 14 en vrijdag 15 december gaan we met de klassen 1 t/m 6 kerst zingen in de zaal. De derde advent is op maandag 18 december.

Jaarboekje van De Berkel

Geplaatst op: 7 februari 2017

 Hier is het digitale jaarboekje van De Berkel te lezen. 

Klik

Recente foto's